My Lync and BYOD in a WIFI infrastructure LyncCast is now Online

Friday april 11th I did a talk over a Lync Cast arranged by Microsoft Norway about Lync and Bring Your Own Device (BYOD) in a wireless infrastructure in Norwegian.

Abstract: Bring Your Own Device (BYOD) er en trend IT avdelingen ikke alltid kan kontrollere. Tar man Lync med telefoni med i bildet så er det en del momenter man må tenke på, som hvilket nett skal «unmanaged devices» koble til, hvordan kan vi sikre tale kvaliteten og hvor enkelt er det å komme i gang for brukeren. Hvis du ønsker å lykkes med Lync i et trådløs nettverk, da er denne webcast for deg og din bedrift

View the video here:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.